Vi arrangerer kurs basert på egne konsept
og i samarbeid med andre.

Vi kjenner sjømatnæringen i nord,
og bistår i prosjektutvikling og -gjennomføring.

Vi utvikler nettbaserte opplæringskonsept som muliggjør
fleksibel og oppdatert kompetanseheving.

previous arrow
next arrow
Slider

D5L nettkurs – Fritidsskipper

D5L nettkurs inneholder all teori til Fritidsskippersertifikat D5L. Nettkurset er bygget opp med samme grunnleggende struktur som D5 nettkurs, det vil si at alle tema har egen sider for lærestoff, arbeidsoppgaver med løsningsforslag og kontrollspørsmål. Nettkurset dekker alle tema i læreplanen for fritidsskippere utgitt av Sjøfartsdirektoratet. D5L nettkurs er et fullverdig læremiddel for fritidsskipperkurs. Deltagere på fritidsskipperkurs får nye muligheter til å styre egen læringsprosess, repetere vanskelige tema og arbeide selvstendig. For arrangører kan nettkurset frigjøre lærer/instruktør fra å forelese, og man kan bruke mer tid på samlinger til gruppeoppgaver, jobbing med individuelle oppgaver og praksis. I Nasjonal handlingsplan mot fritidsbåtulykker publisert av Sjøfartsdirektoratet sommeren 2019 slår de fast at de skal jobbe for at deler av D5L-kurs kan tas som e-læring. Når regelverket er oppdatert fra Sjøfartsdirektoratets side vil D5L nettkurs være en ressurs som kan inngå i et slikt konsept.

Tilgang til D5L nettkurs markedsføres primært mot arrangører av D5L-kurs som ønsker å benytte det som en læringsressurs i sine kurs.

Det er og mulig å kjøpe individuell tilgang til nettkurset, klikk på Kurs og opplæring i toppmenyen og velg D5L nettkurs - individuell tilgang

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) på nettstedet vårt for at du skal kunne åpne innhold og utføre handlinger.